ANDRE DOKUMENTER:

Forklaring til "Game Over - sagen":
Bogen "Game Over - the definitive book about Jehovahs Witnesses" er den vigtigste af alle de bøger, som der nogensinde er blevet skrevet om "The Watchtower Society" .
Bogen handler ikke om de trivielle JV-ting - så som "Blodtransfusioner", "Hjernevask" - eller andre anklager og temaer , som organisationen regelmæssigt forbindes med.
Bogen "Game Over" afslører en omfattende forfalskning af religiøse læresætninger og bringer tillige i sit Appendix en skelsættende juridisk afsløring, som påviser hvordan det nuværende WT-Selskab er juridisk ugyldigt. Alle gældende selskabsregler er blevet overtrådt, og det er tillige sket med myndighedernes fulde accept.
I omtalte appendix findes en imponerende juridisk dokumentation, som klart beviser hvordan aktiverne i WT Society er blevet stjålet ved et ulovligt kup - begået i perioden 1908-1916-1919-1944-1956-1975-1994.
"Kuppet i Vagttårnet" er verdenshistoriens største selskabskup. Intet selskab har så store indre værdier som netop "WT corps. Inc." .
WT-Selskabets årlige omsætning, og de dertil hørende enorme fortjenester hører også til blandt de allerstørste. Vi taler ganske enkelt om et af verdens største forlag.
Organisationen har sit virker overalt i verden, og selskabets medlemmer hører til blandt de mest synlige bevægelser, der nogensinde har virket på denne jord.
The "Coup in the Watchtower" - burde derfor få alle TV stationer op af stolen, men dette sker ikke - HVORFOR IKKE ? (Hvem er det som stopper nyheden ?).
At myndighederne har valgt, at se gennem fingre med dette ulovlige kup - skyldes udelukkende, at kuppet blev udtænkt af den "internationale frimurerbevægelse", som planlagde og gennemførte en snedig slagplan, for hvordan man kunne overtage og manipulere et af verdens hidtil mest oprigtige bibelsamfund ("De internationale Bibelstudenter" - grundlagt af C.T. Russell for over 100 år siden).
Den legendariske Charles Taze Russell havde for ca. 100 år siden et opgør med den "internationale frimurerbevægelse", og blev derfor senere selv offer for et kup , som blev gennemført både før - under , og efter hans død i 1916.
Det var også frimurerne, som stod bag ved indførelsen af organisationens velkendte navn: "Jehovas Vidner" . (En betegnelse som blev opfundet og indført af deres håndlanger "Judge Rutherford" i 1931).
Bogen "Game Over" dokumenterer alle disse ting på en måde, som aldrig før har været præsenteret. Af nøjagtig samme grund - blev bogen censureret.
Iflg. kontrakten med London Forlaget skulle bogen "Game Over" have været udgivet i sommeren 1996. Men bogen blev udsat og udsat,....... og tilsidst helt CENSURERET.
Et hemmeligt selskab fra staten Delaware i USA , står bag ved opkøbet af hele London forlaget. Dette skete i 1996. Konspiratørerne fabrikerer tillige "fiktive salgslister" for at dække over at bogen ikke er blevet markedsført. HM har derfor valgt at melde sagen til Politiet. (Bedrageri, Dokumentfalsk m.m.)
(Hør også beretningen om bogen "Game Over" i videoen "Afsløring APOLLO" (del 1).

Besøg også min gamle hjemmeside www.wt-trial.com
Bemærk at denne website ikke omtaler bogcensuren, idet teksten har været uændret siden Juni 1998. Min Mailboks: #1010 på 7 Market Square, Pittsburgh - blev lukket af hemmelige agenter, og "MBE" indehaveren Glenn Harvey forsvandt siden sporløst. "New York Department of State" afviste tillige inkorporationen af "WT-Trial F.R. Corp"

Det skete helt uden lovlig grund. Kald det bare korruption ! (This is not America !?).

Forklaring til "Møntergården-sagen":
D. 2/9-2000 sendte Henrik Melvang sit manus/synopsis til forlaget "Møntergården" i København. Det skete efter personlig aftale med Pia Hansen, som sad i redaktionen på dette forlag. HM havde kort forinden fortalt Pia Hansen om sin nye roman:
"John Doe 3:16 på kanten af Lunas rand" - en dansk roman i 3 bind, der omhandler alle de oplevelser, som HM har haft i løbet af de sidste ca. 10 år.
HM vidste, at omtalte synopsis-materiale var meget kontroversielt og tillige strengt fortroligt. Brevet blev derfor sendt som anbefalet brev.
Men da HM efter 3-4 ugers tid, ikke havde hørt fra forlaget, besluttede han at ringe til Pia Hansen. Hun meddelte, at de skam slet ikke havde modtaget brevet. HM fortalte hende så, at brevet ellers var sendt som anbefalet brev. Pia Hansen var noget forundret over at høre dette, og sendte straks atter en rundspørge ud i hele forlaget.
Men svaret var stadigvæk det samme: Vi har ikke modtaget noget brev fra HM !
D. 2/10-2000 anmoder HM forlaget "Møntergården" om en skriftlig bekræftelse, på at brevet ikke er nået frem til forlaget.
D. 4/10-2000 fremsender Redaktionschef Hanne Rask fra Møntergården en fax til HM - hvori hun skriver:
"....Vi har ikke modtaget dit anbefalede brev som blev sendt via postvæsenet,.....".
HM efterlyser nu på baggrund af denne fax - brevet (reg.nr. 219) gennem Postdanmark som meddeler at brevet skam er blevet udleveret d. 4/9-2000 - til en receptionist i Kontorhotellet "Regus House" (der hvor forlaget Møntergården også har deres kontor).
Men Møntergården fastholder forstat, at de ikke har modtaget brevet.
HM fremsender nu en skriftlig klage til alle involverede parter i sagen ( Bl.a. "Regus House", "Møntergården" og "Postdanmark") - idet ingen kan sige med sikerhed, hvem det er som har fejlet mht. reg. nr.219 ).
Postdanmark har under hele sagen udvist en meget kritisabel adfærd.
Det er tydeligt, at Postdanmark forsøger at dække over, at deres postaftale med "Regus House" er ulovlig og klart krænker Postlovgivningens anvisninger om ikke at give en uvedkommende person indsigt i andre personers post-forsendelser.
Postdanmark forsøger direkte at vaske sine egne hænder, og holder samtidigt hånden over såvel "Regus House" som "Møntergården" - der helt objektivt har overtrådt en lang række forhold vedr. håndtering af netop "anbefalede breve".
Postdanmarks sagbehandling bliver helt løgnagtig d. 30/10-2000 - hvor de anmoder "Møntergården" om en skriftlig bekræftelse på at brevet (reg. nr.219) faktisk er blevet modtaget. Denne nye erklæring fra forlaget strider direkte imod deres fax af d. 4/10 til HM - hvori de jo skrev , at brevet IKKE var modtaget.
(Hvor har brevet mon været i de 8 uger fra d. 4/9 til d. 30/10 ?)
Der foregår tydeligvis noget lumsk indenfor "Møntergårdens egne rækker".
Og postvæsenet har her valgt at forhindre en opklaring af sagen - hvilket er i klar strid med alm.praksis.
I magasinet "Unmask News" Vol. 1 - vil vi bringe kopier af de omtalte breve - så læserne SELV kan vurdere sagen, og se dokumentation for at parterne er fulde af løgn.

De andre anbefalede breve, (som også blev mistet): HM har i perioden fra 1997-2000 mistet mindst 6 stk. anbefalede breve.
Udover det ene brev til "Møntergården" - har 5 stk anbefalede breve til USA undergået meget mystiske vilkår.
Læs i Unmask News Vol. 1 , om hvordan HM´s anbefalede brev fra Maj 1998 til advokaten Carmen Pacheco (New York) forsvandt , og hør også om det vigtige klage- brev til "The Ombudsman" in Albany NY , som kom retur med påtegnelsen: "Attempted not known" .

At miste hele 6 stk. anbefalede breve på kun 3 år er altså ikke normalt !